Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Project indienen

Heeft u een project of idee dat aansluit bij de scope van het Fonds pluimveebelangen? Dan is het mogelijk om een project in te dienen voor financiering. Op deze pagina vindt u meer informatie hoe dit in zijn werk gaat.

Welke projecten kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning vanuit het Fonds?

Financiering van onderzoeksprojecten richt zich in eerste instantie op het stimuleren van ontwikkelingen in de Nederlandse pluimveehouderij. Projecten waaraan gedacht kan worden bij financiering zijn:

  1. Gericht op duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van de pluimveesector
  2. Passen binnen de toekomstvisies van de sector
  3. projecten met een innovatief karakter, gericht op verbetering van de concurrentiekracht en/of de samenwerking in de pluimveeketen
  4. raken aan de thema’s: duurzaamheid, diergezondheid, voedselveiligheid of dierenwelzijn

Projecten die passen in het Onderzoeks- en innovatieprogramma van AVINED komen niet in aanmerking voor financiering vanuit het fonds pluimveebelangen.

Bekijk ook het beleidsplan en de financieringsvoorwaarden voor meer informatie.

Hoe dien ik een project in?

 Projecten kunnen ingediend worden bij de secretaris via dit aanvraagformulier.  Het ingediende project wordt dan meegenomen in de vergadering van het bestuur van het Fonds Pluimveebelangen. Terugkoppeling vanuit dit bestuur volgt.