Nieuws

Bestuursvergadering 9 december 2022

Hier is het verslag te vinden van de op 9 december 2022 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 23 september 2022

Hier is het verslag te vinden van de op 23 september 2022 gehouden bestuursvergadering

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 26 april 2023

Meer nieuws

Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter en vijf leden die worden benoemd door de branche-organisaties in de pluimveesector (vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP, NVP, ANEVEI, NEPLUVI en COBK).
De secretaris van AVINED is adviseur van het bestuur en voorts heeft het bestuur de mogelijkheid maximaal vijf personen tot zijn adviseur te benoemen.
Het bestuur benoemt een secretaris die ook als penningmeester van de stichting fungeert en formeel geen deel uitmaakt van het bestuur.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter
ir A. Sneep, Breda
Plaatsvervangend voorzitter
C. de Jong, Waddinxveen (benoemd door Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP)

Leden
A. Butijn, Wijk en Aalburg (benoemd door COBK)
B.J. Oplaat, Markelo, (benoemd door NVP)
mevr. ir. C.L. Hagen, Driebergen (benoemd door ANEVEI)
G.J. Oplaat, Markelo (benoemd door NEPLUVI)

Adviseurs
ir. B.M. Dellaert, Rotterdam
mevr. dr. ir. F.R. Leenstra, Lelystad
ing. J.T. Wolleswinkel, Renswoude

Secretaris
J.N. Schouwenburg, Leiden