Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Over de stichting

De Stichting Fonds pluimveebelangen bevordert innovatieve ontwikkelingen in de pluimveesector.

De Stichting stimuleert vooral ontwikkelingen gericht op een toekomstbestendige verduurzaming van de sector, met aandacht voor diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Ook projecten die gericht zijn op het verbeteren van de concurrentiekracht, de samenwerking in de keten en de kwaliteit van arbeid, zoals het pluimveeonderwijs, hebben de belangstelling van het Fonds.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het bestuur, het beleidsplan, de jaarverslagen van de afgelopen 5 jaar en de geschiedenis van de Stichting.