Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Welkom bij de Stichting Fonds voor Pluimveebelangen

De Stichting Fonds voor Pluimveebelangen is een onafhankelijke stichting die oorspronkelijk in 1936 door de directeur-generaal Landbouw van het toenmalige ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in opgericht. In 2004 is de stichting gefuseerd met de Stichting Fonds Belangen Pluimveegezondheidszorg.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de branche-organisaties in de pluimveesector en een onafhankelijk voorzitter.

De stichting beheert een vermogen van ca € 4 miljoen, deels afkomstig van de verkoop van het toenmalige pluimvee praktijkcentrum het Spelderholt.

Met de opbrengsten van het vermogen wil de Stichting innovatieve ontwikkelingen in de pluimveesector bevorderen. De Stichting stimuleert vooral ontwikkelingen gericht op een toekomstbestendige verduurzaming van de sector, met aandacht voor diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Ook projecten die gericht zijn op het verbeteren van de concurrentiekracht, de samenwerking in de keten en de kwaliteit van arbeid, zoals het pluimveeonderwijs, hebben de belangstelling van het Fonds.

Deze website geeft informatie over de diverse aspecten van de stichting, zoals de samenstelling van het bestuur, het beleidsplan, de in de afgelopen jaren ondersteunde projecten en de mogelijkheden en voorwaarden voor het verkrijgen van financiële ondersteuning vanuit het Fonds. Ook wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de Stichting.

Icon Contact