Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Bestuursvergadering 9 september 2021

30 oktober 2021

Vanwege de Corona situatie werd de september-vergadering wederom via het beeldscherm gehouden. Het was de eerste vergadering voor de heer Bart-Jan Oplaat, door NVP benoemd als opvolger van mevrouw de Haan.

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Ontwikkelingen rond de beleggingsportefeuille zijn besproken met vertegenwoordigers van de vermogensbeheerder Rabobank. Ook is een aanpassing van het beleggingsstatuut vastgesteld.

Het bestuur heeft verder een bijdrage van € 30.250 (incl BTW) toegezegd aan AVINED als garantstelling ten behoeve van het project Vechtrijk Gramsbergen. In dit project wordt de invloed van het ontwikkelen van waterrijke natuurgebieden op het risico van insleep van vogelgriep onderzocht.