Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Bestuursvergadering 9 december 2022

25 april 2023

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Het bestuur heeft de aanvullende informatie mbt een project over verduurzaming van retourbrood besproken. Op basis van deze informatie heeft het bestuur besloten om de gevraagde financiële bijdrage niet toe te kennen.

Naar aanleiding van een overzicht van ingediende en toegekende aanvragen voor financiële steun heeft het bestuur een diskussie gevoerd over de kwaliteit en kwantiteit van de ingediende projecten. Het aantal aanvragen lijkt de afgelopen jaren wat terug te lopen, onder meer veroorzaakt door alle ontwikkelingen (HPAI, stikstof, hoge energieprijzen etc) waarmee de sector wordt geconfronteerd. Maw de secor heeft nu duidelijk andere prioriteiten.

Afgesproken wordt om het komende jaar in ieder geval meer aandacht te genereren voor het bestaan van het Fonds.

Verder heeft het bestuur de voortgang besproken van diverse lopende projecten waaraan het Fonds een bijdrage heeft verstrekt.