Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Bestuursvergadering 9 december 2021

13 januari 2022

Vanwege de Corona situatie werd de december-vergadering wederom via het beeldscherm gehouden.

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde

Avingstan gaf een presentatie over het project voor het ontwikkelen van een larvenbroederij. Afgesproken is om in 2022 een werkbezoek te brengen aan Avingstan.

Er zijn enkele aanvragen om financiële ondersteuning behandeld. Het bestuur heeft twee aanvragen niet gehonoreerd. Mbt een derde aanvraag zijn enkele vragen om aanvullende informatie bij de indieners neergelegd. In afwachting daarvan is een besluit aangehouden tot de volgende vergadering.

Het bestuur heeft met instemming kennisgenomen dat een eerdere garantstelling voor het project Vechtrijk Gramsbergen niet hoeft te worden aangesproken omdat daarvoor inmiddels andere financiers (gemeenten en waterschap) gevonden zijn.

Verder heeft het bestuur de voortgang besproken van diverse lopende projecten waaraan het Fonds een bijdrage heeft verstrekt.