Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Bestuursvergadering 8 december 2023

8 januari 2024

In deze vergadering zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

De heer Sneep en mevrouw Leenstra zijn herbenoemd als voorzitter cq adviseur van het bestuur voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Het bestuur heeft een eerste gedachtenwisseling gehouden over het beleidsplan van het Fonds. Afgesproken is daar in 2024 verder over te spreken. In dat verband is ook gesproken over de mogelijkheden om het bestaan van het Fonds en de door het Fonds gefinancierde projecten breder bekendheid te geven.

Verder heeft het bestuur een voorstel van Vencomatic voor een PhD onderzoek naar geluidsmonitoring in een pluimveestal besproken. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor de mate van welzijn van pluimvee. Het bestuur heeft besloten om voor dit project een jaarlijkse subsidie van € 50.000 gedurende een periode van 4 jaar beschikbaar te stellen.