Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Bestuursvergadering 28 september 2023

8 januari 2024

Deze vergadering werd gecombineerd met een bezoek aan Vencomatic in Eersel. In de vergadering kwamen de volgende punten aan de orde:

Vencomatic hield een presentatie over de huidige en toekomstige projecten waar zij mee bezig zijn. Daarbij is ook gekeken of daar een samenwerking met het Fonds zinvol zou zijn. Bijvoorbeeld ondersteuning van een PhD traject. Vencomatic zal hiervoor een concreet voorstel opstellen. Verder zijn met Vencomatic afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling van een eerder aan Vencomatic verstrekte lening voor de ontwikkeling van de Q-Perch.

Vertegenwoordigers van de Rabobank hielden hun jaarlijkse presentatie over de ontwikkelingen rond de beleggingsportefeuille. Na het slechte beursjaar 2022 zijn de resultaten over 2023 voorzichtig positief. Het bestuur heeft in dat verband besloten om de (neutrale) beleggingsstrategie niet te wijzigen.

Het bestuur heeft een subsidie aanvraag besproken voor een project om met behulp van urease remmende enzymen te komen tot een substantiële ammoniakreductie in pluimveestallen. Het bestuur staat hier positief tegenover. Een definitief besluit is afhankelijk van de resultaten van een nog lopend vooronderzoek. Dat zal begin 2024 afgerond worden.

Het bestuur heeft verder de voortgang van de diverse projecten die door het Fonds ondersteund worden, besproken