Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Bestuursvergadering 26 april 2023

25 oktober 2023

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2022 besproken en goedgekeurd. Het jaarverslag zal ook op de website van het Fonds worden geplaatst.

De jaarrekening 2022 is goedgekeurd. 2022 was een slecht beleggingsjaar. Het vermogen van het Fonds bedroeg per 31 december 2022 ca € 3,7 miljoen.

Het bestuur heeft verder een subsidie van € 82.750 toegekend aan LTO/NOP ten behoeve van het project “Versnellen innovatie stalsystemen en mestverwerking”. Doelstelling van dit project is versnelling te realiseren van de implementatie van innovatieve stal- en bedrijfssystemen (inclusief vergunningverlening op basis van werkelijke emissies, aangetoond door middel van sensor- en datasystemen), die technisch, juridisch, maatschappelijk en economisch werken.

Verder heeft het bestuur de voortgang besproken van diverse lopende projecten waaraan het Fonds een bijdrage heeft verstrekt.