Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Bestuursvergadering 23 september 2022

25 april 2023

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde

Vanwege de voortdurende HPAI situatie is besloten een werkbezoek aan Avingstan opnieuw uit te stellen.

De jaarrekening 2021 is goedgekeurd. 2021 was wederom een goed beleggingsjaar. Het vermogen van het Fonds bedroeg per 31 december 2021 ca € 4,8 miljoen.

Tijdens de vergadering zijn verder de actuele ontwikkelingen rond de beleggingsportefeuille  besproken met vertegenwoordigers van de Rabobank. Zoals verwacht is 2022 een duidelijk slechter beleggingsjaar geweest

Door in Ovo is een presentatie gegeven over het project Eve. Dit betreft het ontwikkelen van een systeem waarmee de kuikenbroederijen veel meer informatie kunnen vergaren over het verloop van het broedproces en op grond daarvan maatregelen kunnen treffen die het broedresultaat kunnen verbeteren. Dit project heeft al veel zinvolle resultaten opgeleverd. Prioriteit ligt nu bij de commercialisatie ervan.

Het bestuur heeft verder een bijdrage van € 395.000 (incl BTW) toegezegd aan AVINED voor een “Veldstudie verificatie Salmonella”. Het doel van dit driejarige project is om weer toestemming te krijgen van de Europese Commissie om verificatie onderzoek uit te voeren bij koppels pluimvee die verdacht worden van besmetting met een relevant Salmonella serotype. De huidige aanpak (directe ruiming van alle verdachte koppels) leidt tot grote (en onnodige) financiële schade, zowel voor de sector als de getroffen bedrijven. Een tweede aanvraag, het opzetten van een circulaire keten voor het verduurzamen van retourbrood, is aangehouden in afwachting van nadere informatie door de indieners. Tot slot heeft het bestuur kennisgenomen van de voortgang van diverse lopende projecten.