Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Bestuursvergadering 22 april 2021

4 juli 2021

Vanwege de Corona situatie werd de april-vergadering wederom via het beeldscherm gehouden. Het was de eerste vergadering voor de heer de Jong, door LTO/NOP benoemd als opvolger van de heer Hubers.

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Jaarverslag en jaarrekening 2020 zijn goedgekeurd. 2020 was, na een dip in maart als gevolg van de corona crisis, alsnog een goed beleggingsjaar. Het vermogen van het Fonds is ongeveer gelijk gebleven en bedroeg per 31 december 2020 ca € 4,5 miljoen.

Het bestuur heeft verder een aanpassing van de statuten goedgekeurd. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De statuten zijn getoetst op de eisen in de wet “Bestuur en toezicht” die in de loop van dit jaar in werking treedt.
  • De doelstelling van de stichting is in lijn gebracht met de nieuwe versie van het beleidsplan
  • Vastgelegd is dat het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de 5 branche organisaties in de pluimveesector
  • Herbenoeming van bestuursleden, voorzitter en adviseurs is vastgesteld op 2 termijnen van 4 jaar.

Het bestuur heeft ook met genoegen kennisgenomen van de voortgang van verschillende projecten die door het Fonds worden ondersteund.

Dit was de laatste vergadering van mw Hennie de Haan. Zij vertrekt per 1 juli 2021 als voorzitter NVP. Mw de Haan heeft meer dan 6 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en de voorzitter bedankte haar namens de andere bestuursleden voor haar betrokken, gedreven en constructieve inbreng.