Nieuws

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 19 april 2024

Bestuursvergadering 8 december 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 8 december 2023 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 28 september 2023

Hier is het verslag te vinden van de op 28 september 2023 gehouden bestuursvergadering

Meer nieuws

Bestuursvergadering 21 april 2022

29 september 2022

In deze vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde

De heer Gert-Jan Oplaat is door Nepluvi voor een nieuwe termijn van 4 jaar herbenoemd als bestuurslid van het Fonds.

Het bestuur heeft het jaarverslag over 2021 besproken en goedgekeurd. Het jaarverslag zal ook op de website van het Fonds worden geplaatst.

Het bestuur heeft een lening van € 50.000 toegekend aan het bedrijf Ravenfeed BV. Dit betreft een project met als doel het ontwikkelen en uittesten van een kleinschalige productielocatie voor vliegenlarven, die op het erf van een pluimveehouderij kan worden geplaatst. De lening heeft een looptijd van 5 jaar. De eerste 2 jaar rentevrij en daarna geldt een rente van 7%.

Verder heeft het bestuur de voortgang besproken van diverse lopende projecten waaraan het Fonds een bijdrage heeft verstrekt.