Nieuws

Bestuursvergadering 9 december 2022

Hier is het verslag te vinden van de op 9 december 2022 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 23 september 2022

Hier is het verslag te vinden van de op 23 september 2022 gehouden bestuursvergadering

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 26 april 2023

Meer nieuws

Bestuursvergadering 11 september 2020

10 maart 2021

In de op 11 september gehouden vergadering heeft de Rabobank een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. Aandachtspunten daarbij waren: rendementsdoelstelling, beleggingsstrategie, aanpassing van het beleggingsstatuut en het duurzaamheidsbeleid. Geconstateerd werd dat de aandelenmarkt de dip eerder dit jaar ten gevolge van de Corona-crisis al bijna geheel heeft goedgemaakt.

Het bestuur ging akkoord met de opzet voor een nieuwe website voor het Fonds. De huidige site wordt binnenkort niet meer ondersteund. Het Fonds werkt hierin samen met de stichting AVINED.

Bestuur stemde in met een subsidie ad € 50.000 (incl BTW) aan SecurEggFarmer ten behoeve van het project “Uitrollen systematiek SecurEggFarmer”. De doelstelling van dit (eenjarig) project is het uitrollen, uitbreiden en onderhouden van een collectief systeem, in samenwerking met IKB EI, opfokorganisaties en eierafnemers, waarmee de aangesloten (opfok-) legpluimveehouders worden ontzorgd in de beoordeling van alle gebruikte middelen, diensten en hun leveranciers ten opzichte van de geldende voorwaarden.

Na afloop van de vergadering is op passende wijze afscheid genomen van de heren Gijsen en Hulsbergen. Beide heren hebben als resp bestuurslid en secretaris een groot aantal jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het Fonds.