Nieuws

Bestuursvergadering 9 december 2022

Hier is het verslag te vinden van de op 9 december 2022 gehouden bestuursvergadering

Bestuursvergadering 23 september 2022

Hier is het verslag te vinden van de op 23 september 2022 gehouden bestuursvergadering

Data bestuursvergaderingen

De eerstvolgende bestuursvergadering wordt gehouden op 26 april 2023

Meer nieuws

Bestuursvergadering 10 december 2020

11 maart 2021

Deze vergadering is vanwege Corona ook via het beeldscherm gehouden. Gesproken is over het vermogensbeheer van het Fonds. Besloten is om de huidige (neutrale) beleggingsstrategie van het Fonds ongewijzigd te laten. Verder is afgesproken om het beleggingsstatuut te actualiseren.

Het bestuur is verder akkoord gegaan met een aanpassing van beleidsplan en financieringsprotocol. De nieuwe versies zijn inmiddels op de website geplaatst.

Het bestuur heeft een bijdrage van € 2.500 (incl BTW) toegezegd aan de Stichting BRAVO voor het maken van een Nederlandse vertaling van het handboek “Breeder Signals”.

Dit was ook de laatste vergadering is van de heer Hubers. Per 1 januari geeft hij het stokje als voorzitter LTO-NOP over aan Kees de Jong. De heer Hubers heeft meer dan 8 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en de voorzitter bedankte hem namens de andere bestuursleden voor zijn actieve en constructieve inbreng.