Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door een onafhankelijk voorzitter, vijf leden die worden benoemd door de branche-organisaties in de pluimveesector (vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP, NVP, ANEVEI, NEPLUVI en COBK) en facultatief iemand die wordt geacht de belangen van de werknemers in de pluimveesector te vertegenwoordigen.
De secretaris van AVINED is q.q. adviseur van het bestuur en voorts heeft het bestuur de mogelijkehdi maximaal vijf personen tot zijn adviseur te benoemen.
Het bestuur dient voorts een secretaris te benoemen die tevens als penningmeester van de stichting fungeert en formeel geen deel uit maakt van het besuur.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

Voorzitter:

R.J. Gijsen, Maarssen (tevens vertegenwoordiger werknemersbelangen)

Plaatsvervangend voorzitter:

Vacant

Leden:

A. Butijn, Wijk en Aalburg (benoemd door COBK)
mevr. drs. H. de Haan, Albergen (benoemd door NVP)
mevr. ir. C.L. Hagen, Driebergen (benoemd door ANEVEI)
H.M. Hubers, Ysselsteyn (Lb) (benoemd door Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP)
G.J. Oplaat, Markelo (benoemd door NEPLUVI)

Adviseurs:

ir. B.M. Dellaert, Rotterdam
prof. dr. ir. R.B.M. Huirne, Wageningen
ing. J.T. Wolleswinkel, Renswoude

Secretaris:

H.B.A. Hulsbergen, Zoetermeer

Het bestuur komt circa vier keer per jaar in vergadering bijeen.
De eerstvolgende vergadering is vastgesteld op 5 september 2019